Over Bird Watching Day

Alle bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten clubs/banen worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan Bird Watching Day. Er wordt geacht vogelsoorten te tellen op zicht en/of geluid. Geïnteresseerden kunnen al op geluid beginnen te tellen net voor zonsopgang. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de FAQ, te vinden op deze site.

Om u een voorbeeld te geven en hopelijk enthousiast te maken volgend jaar deel te gaan nemen aan dit initiatief, hebben wij een film laten maken. De opnames zijn gemaakt op de Hilversumsche Golf Club: Videoimpressie Bird Watching Day 2015

Over de site www.birdwatchingday.nl

Deze site is ontwikkeld in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Teltips, veelgestelde vragen (FAQ), contactgegevens, informatie over diverse vogels, de tellijst, resultaten en de mogelijkheid uw waarnemingen in te voeren, vindt u terug op deze site. Voordat u gaat tellen, kunt u de tellijst een week voor de vastgestelde datum op deze site downloaden bij ‘tellijst downloaden’. De tellijst kunt u gebruiken om uw waarnemingen in de baan op te vermelden. De resultaten van de tellingen kunnen tot uiterlijk een week na de vastgestelde datum worden ingevoerd bij 'tellijst invoer'.

Bent u vergeten uw gegevens in te voeren voor de uiterste datum, dan kunt u uw tellijst met duidelijke vermelding van uw naam, club, mailadres en telefoonnummer sturen naar de NGF, Postbus 8585, 3503 RN Utrecht. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de NGF op telefoonnummer 030 - 242 63 70.

Mannetje geheel zwart en vrouwtje donkerbruin van kleur met iets lichtere bruingestreepte borst.

Bruine vogel, 12,5-14 cm, met opvallende oranjerode borst en gezicht en een lichte onderbuik.

Typische watervogel die zich thuis voelt tussen de oeverbegroeiing. Schuwe watervogel. 27-31 cm.

Zoekt al biddend naar voedsel, vooral op veldmuizen. Lengte 31-37 cm. Spanwijdte 68-78 cm.

Publicatie ‘Vogels en golfbanen’

Golf en natuur zijn onlosmakelijk verbonden. De vogels hebben hierin een bijzondere plek. Als golfer wil je natuurlijk altijd een sportieve prestatie leveren maar, lopend naar de bal voor je volgende slag, heb je voldoende tijd om na te denken en te genieten van je omgeving. Dat maakt golf voor veel mensen zo’n aantrekkelijke sport.

Met het project Committed to Birds in het algemeen, en deze uitgave in het bijzonder, hebben we voor ogen de rol van de golfbaan voor vogels verder te vergroten. Maar dus ook om golfers meer bewust te laten worden van alle mooie vogels op de golfbaan en hen er meer van te laten genieten.

Download hier de publicatie.

Inzet vogelwerkgroepen

Vogelbescherming Nederland werkt nauw samen met lokale ‘vogelwerkgroepen’ in heel Nederland. Bent u als golfbaan geïnteresseerd om deel te nemen aan de Bird Watching Day, maar heeft u geen vogelkenner in uw ledenbestand? Dan kunt u vanaf dit jaar gebruikmaken van de inzet van een vrijwilliger werkzaam bij een vogelwerkgroep. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Vogelbescherming Nederland via Astrid van den Broek astrid.vandenbroek@vogelbescherming.nl of Debby Doodeman debby.doodeman@vogelbescherming.nl.

Committed to Birds-label

Een aantal jaar geleden sloegen NGF en Vogelbescherming Nederland de handen ineen en publiceerden in 2015 het rapport Vogels en Golfbanen, een leidraad voor vogelvriendelijk om golfbaanbeheer. Volgend op deze leidraad is een methode ‘Committed to Birds’ ontwikkeld.

Golfbanen kunnen door het meedoen aan en het goed doorlopen van het project Committed to Birds met het gemeenschappelijk belang: optimale bespeelbaarheid én goed voor de natuurwaarde van de baan, het 3 jaar geldige NGF-label Committed to Birds ontvangen.

Meer informatie over Committed to Birds en de daarvoor georganiseerde workshops vindt u hier: informatie workshop Committed to Birds.

Populaire vogels

De meeste getelde vogels op golfbanen in Nederland.

Zeldzame vogels

De minst getelde vogels op golfbanen in Nederland.