Tellijst

Tellijst downloaden en invoeren

Tel indien mogelijk 24 uur lang op de vastgestelde teldag.
Noteer de vogelsoorten die u op uw golfbaan ziet. Vogels die alleen maar voorbijvliegen, tellen ook mee voor de waarneming.

Na het tellen geeft u uw resultaten door via deze site. Zie hiervoor ‘Tellijst invoeren’.
U kunt uw telling tot uiterlijk een week na de afgesproken teldag tot 12.00 uur 's middags doorgeven. Daarna sluit het telformulier en kunt u uw telling niet meer doorgeven.
Voor meer instructies en tips kunt u op deze site terecht bij “Teltips’.

Tellijst downloaden

Selecteer op welke golfbaan u gaat tellen:

Tellijst invoeren.

Tellijst invoeren niet meer mogelijk.

Bij de volgende Bird Watching Day zal het invoeren weer beschikbaar zijn.
Mocht je nog een telling willen doorgeven, stuur dan een email naar monique.madsen@ngf.nl.