NGF Partner in Duurzaamheid

Datum Bird Watching Day

De datum voor Bird Watching Day is in 2016 op veler verzoek verplaatst. Veel gehoord argument om de datum naar een later tijdstip te verplaatsen, is dat de ‘zomergasten’ in april nog niet allemaal in het land zijn teruggekeerd. Dit jaar viel de datum tevens in de Nationale Vogelweek (www.vogelweek.nl). Na afloop van Bird Watching Day is een enquête verstuurd naar alle deelnemende banen. De resultaten, alsmede de datum voor 2017, zullen in het najaar worden besproken in de werkgroep en gecommuniceerd via deze website.

Inzet vogelwerkgroepen

Vogelbescherming Nederland werkt nauw samen met lokale ‘vogelwerkgroepen’ in heel Nederland. Bent u als golfbaan geïnteresseerd om deel te nemen aan de Bird Watching Day, maar heeft u geen vogelkenner in uw ledenbestand? Dan kunt u vanaf dit jaar gebruikmaken van de inzet van een vrijwilliger werkzaam bij een vogelwerkgroep. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Vogelbescherming Nederland via Astrid van den Broek astrid.vandenbroek@vogelbescherming.nl of Debby Doodeman debby.doodeman@vogelbescherming.nl.

Actie Stern

Stern is nauw betrokken bij het lot van vogels en de natuur. Dat blijkt niet alleen uit de gekozen vogelnamen voor haar verschillende autobedrijven, maar ook uit de samenwerking met Vogelbescherming Nederland en de NGF. Naast steun middels financiële bijdrage aan beschermingsprojecten, werken Stern en Vogelbescherming samen door diverse excursies in de vogelweek te organiseren. De werkgroep breidt dit initiatief graag uit en roept golfbanen op hun terrein open te stellen om de vogelwandeling plaats te laten vinden op hun baan. Heeft u vragen over dit initiatief of wilt u zich als golfbaan hiervoor aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Vogelbescherming Nederland via Jet-Anne Vos, jetanne.vos@vogelbescherming.nl.

Lange rode snavel, oranjeroze poten en een zwart-wit verenkleed. 39-44 cm (incl. 6-9 cm snavel).

Opvallend zwart-wit verenkleed met lange kuif. Vleugels breed en sterk afgerond. 28-31 cm.

Wat opvalt is de lichtgrijze iris, waardoor de vogel een vriendelijk uiterlijk heeft. 30-34 cm.

Geheel zwart uiterlijk. Intelligente en sociale vogel, die graag buiten de broedperiode in groepen leeft.

Over Bird Watching Day

Alle bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten clubs/banen worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan Bird Watching Day. Er wordt geacht vogelsoorten te tellen op zicht en/of geluid. Geïnteresseerden kunnen al op geluid beginnen te tellen net voor zonsopgang. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de FAQ, te vinden op deze site.

De vogelteldag in 2015 heeft plaatsgevonden op zaterdag 25 april jl. Om u een voorbeeld te geven en hopelijk enthousiast te maken volgend jaar deel te gaan nemen aan dit initiatief, hebben wij een film laten maken. De opnamens zijn gemaakt op de Hilversumsche Golf Club: Videoimpressie Bird Watching Day 2015

Over de site www.birdwatchingday.nl

Deze site is ontwikkeld in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Teltips, veelgestelde vragen (FAQ), contactgegevens, informatie over diverse vogels, de tellijst, resultaten en de mogelijkheid uw waarnemingen in te voeren, vindt u terug op deze site. Voordat u gaat tellen, kunt u de tellijst een week voor de vastgestelde datum op deze site downloaden bij ‘tellijst downloaden’. De tellijst kunt u gebruiken om uw waarnemingen in de baan op te vermelden. De resultaten van de tellingen kunnen tot uiterlijk een week na de vastgestelde datum worden ingevoerd bij 'tellijst invoer'.

Bent u vergeten uw gegevens in te voeren voor de uiterste datum, dan kunt u uw tellijst met duidelijke vermelding van uw naam, club, mailadres en telefoonnummer sturen naar de NGF, Postbus 8585, 3503 RN Utrecht. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de NGF op telefoonnummer 030 - 242 63 70.

Populaire vogels

De meeste getelde vogels op golfbanen in Nederland.

Zeldzame vogels

De minst getelde vogels op golfbanen in Nederland.